Autamme pitämään tekijät kunnossa!

Meiltä, teille yksilöllisesti suunnitellut työkyky- ja työhyvinvointipalvelut.

Yhteydenottopyyntö

-

Miksi ette sijoittaisi terveyteen?

 


Työfysioterapia

Työstä työkykyä 

Työfysioterapeuttimme toimivat yhteistyössä työterveystoimijoiden ja asiakasyrityksien kanssa, toteuttamalla työkykyarviointeja, työpaikkakäyntejä ja työfysioterapeutin suoravastaanottoa. Arvioinnissa käytetään kohderyhmälle soveltuvia arviointimenetelmiä, jotka antavat luotettavat ja tarpeelliset tiedot testattavan tilanteesta. Työkykytestauksia tehdään mm. työhönsijoitusvaiheessa tai jos halutaan arvioida henkilön työkykyä suoritettavaan tehtävään nähden.

Työnantajan tarjoamaan fysioterapiaan ei tarvita enää lääkärin lähetettä!

Työnantajan tarjoamaan fysioterapiaan liittyvä verotus on muuttunut vuodenvaihteessa. Nykyisin työnantajan tarjoama fysioterapia on verovapaa henkilöstöetu myös ilman lääkärin lähetettä. (verohallinto) Muutoksen myötä lääkärin lähetteen hankkimisesta aiheutuvat kulut poistuivat. 

Tutustu fysioterapiapalveluihimme.

Työfysioterapeutin suoravastaanotto

Suoravastaanottoon koulutetulla fysioterapeutilla on oikeus sairausloman tarpeen arviointiin ja myöntämiseen. A-Fysitiimin fysioterapeutit tekevät suoravastaanottoa suoraan yritysasiakkaille ja työterveyshuoltojen kautta. Suoravastaanotolla säästöjä!

Edut: Nopea hoitoon pääsy, kivun poistuminen, paremmat hoitotulokset kun kipu ei pitkity, sekä kuntoutus- ja lääkärikäyntien tarpeen väheneminen.


Työhyvinvointipalvelut

Tartumme innolla uusiin haasteisiin

Työhyvinvointia voidaan arvioida monipuolisesti käyttäen tarkoituksenmukaisia menetelmiä. Käytämme arvioinneissa haastatteluja, sähköisiä kyselyitä, Firstbeat -hyvinvointianalyysiä, kuntotestauksia ja InBody -kehonkoostumusmittausta. 

Mittareiden avulla saamme luotettavaa tietoja ja niiden avulla pystymme toteuttamaan seurantaa. Se on ensisijaisen tärkeää, kun haluatte tietoa toimien tuloksellisuudesta.

Korostamme yksilön vastuuta huolehtia terveydestään. Mahdolliseen ryhmätoimintaan yhdistettynä henkilökohtainen ohjaus auttaa työntekijää ymmärtämään oman elämänsä haasteet sekä motivoitumaan muutokseen.

Työhyvinvointipalvelut koostetaan teille sopivista toimista, kuunnellen asiakasyrityksen ja yksilön tarpeita sekä yrityksen hyvinvointitavoitteita. Parhaimmillaan työhyvinvointia rakennetaan tavoitteellisesti, sen muuttuessa yrityksen mukana. Punaisena lankana on terveys!

Tulosta tehdään, kun työn tekijät ovat kunnossa. Aseta yrityksellenne hyvinvointitavoite, me autamme saavuttamaan sen!

 

 

Olemme luottamuksenne arvoisia, laadukas työ takaa sen.