Työhyvinvointi

TYÖHYVINVOINTI - TYÖKYVYN ARVIOINTI JA SEURANTA

Työhyvinvointi

koostuu monesta eri osa-alueesta ja siksipä sitä tulisi arvioida ja seurata monipuolisesti. Tarkoituksena on tunnistaa mahdolliset kuormitustekijät sekä puuttua niihin. Työhyvinvointitoimenpitein tuetaan työntekijän työssä jaksamista ja työkykyä. Tavoitteena on myös aktivoida ja motivoida omatoimista hyvinvoinnin ylläpitoa. Työkykyä arvioitaessa toimintakyky on suhteutettava työn vaatimuksiin. Tämä edellyttää mm. työtehtävien fyysisten kuormitustekijöiden tuntemusta.

Fyysinen ja psyykkinen toimintakyky

Fyysinen toimintakyky jaetaan hengitys- ja verenkiertoelimistön, tuki- ja liikuntaelimistön sekä kehon ja liikkeiden hallintaan (motorinen toimintakyky). Lisäksi työ- ja toimintakykyyn vaikuttavat työntekijän yksilölliset tekijät. Ihminen on psykofyysinen kokonaisuus, siksipä emme saa unohtaa psyykkisiä tekijöitä, palautumiskykyä ja stressinsietokykyä. Psykososiaalisia tekijöitä voidaan myös mitata erilaisin kyselyin.

Työhyvinvoinnin arviointi

Työkyvyn arvioinnissa käytetään kohderyhmälle sopivia/sovellettuja arviointimenetelmiä, jotka antavat riittävät ja tarpeelliset tiedot työntekijän tilanteesta. Työhyvinvointi toimenpiteiden tulisi kannustaa työntekijää huolehtimaan omasta jaksamisestaan ja panostamaan fyysisen ja psyykkisen kunnon kehittämiseen vapaa-ajalla.

Kuormitus, palautuminen ja liikunta tulisi olla tasapainossa.

TYÖHYVINVOINTIPALVELUT YKSILÖLLISESTI

Suunnittelemme asiakkaillemme aina yksilöllisen työhyvinvointiohjelman, jonka taustalla voi olla työterveyshuollossa esiin tulleita haasteita. Työhyvinvointiohjelman tulisi saavuttaa yksilöllisellä tasolla jokaisen osallistujan. Siksipä se tulee suunnitella yhdessä asiakasyrityksen kanssa.

Tsemppaavat työhyvinvointipäivät on helppo toteuttaa lähes missä vain pienellä kustannuksella. Teemme yhteistyötä mm. Kauhajoella Botnia Golfin kanssa. Työhyvinvointitoiminta tulisi olla suunnitelmallista ja pitkäjänteistä, tavoitteellista. Sen tulee elää yrityksen mukana. Aseta työhyvinvointi tavoite ja me autamme sen saavuttamiseen!