Markkinointirekisteri

Rekisteriä pitää: Fysioterapia Athle Oy 2552062-7
Yhteystiedot: Anne Mari Marttunen, 0404115381
Rekisterin nimi ja tarkoitus: markkinointirekisteri, jonka tarkoitus on mahdollistaa kohdennettu ja hyvä markkinointi.
Mitä sisältää: email -osoitteet ja nimet
Säännönmukaiset tietolähteet: verkkosivujen yhteystietojen jättölomakkeet sekä sosiaalisen median kanavat.
Tietojen luovutus: ei luovuteta kolmansille osapuolille. Rekisteriä säilytetään tietokoneella suojattuna. Niitä ei siirretä EU/ETA:n ulkopuolelle. Jos haluat lisätietoja, lähetä sähköpostia: anne-mari.marttunen@a-fysitiimi.fi

Potilastietoja sisältävä henkilötietorekisteri on Fysioterapia Athle Oyllä erikseen.