Vaativa lääkinnällinen kuntoutus

A-Fysitiimi on palveluntuottajana Kelan järjestämälle vaativan lääkinnälliselle yksilö- ja ryhmäterapialle.

-

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen yksilöfysioterapia ja fysioterapia- ja allasterapiaryhmät

Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on, että pystyt sairaudestasi tai vammastasi huolimatta tekemään töitä tai selviytymään arkielämän toiminnoista paremmin.

A-Fysitiimi on palveluntuottajana Kelan järjestämälle yksilö- ja ryhmäterapialle. 

Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen ryhmäterapiat järjestetään Kansaneläkelaitoksen kuntoutusetuuksista ja kuntoutusrahaetuuksista annetun lain 566/2005 mukaisesti. Jos olet julkisessa laitoshoidossa, sinulla ei ole oikeutta Kelan järjestämään vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Sinulla voi olla oikeus vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen

 • jos olet alle 65-vuotias
 • sinulla on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toimissa ja osallistua niihin
 • kuntoutuksen tarve kestää vähintään vuoden
 • kuntoutus ei liity välittömästi sairaanhoitoon
 • kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista.

Tarvitset kuntoutukseesi suunnitelman

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Keskustele lääkärin kanssa omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaasi.

Kela myöntää terapioita kuntoutussuunnitelmasi perusteella. Yleensä terapia myönnetään vuodeksi tai enintään 3 vuodeksi kerrallaan. Terapia voi olla yksilö- tai ryhmäterapiaa. Yksilöterapiassa terapeutti työskentelee yhden asiakkaan kanssa kerrallaan. Ryhmäterapiassa on samaan aikaan mukana useampi asiakas.

Voit itse valita palveluntuottajan, joka toteuttaa kuntoutuksesi. Palveluntuottajalla tulee olla sopimus Kelan kanssa.

Yksilöterapiat Kauhajoki ja Kurikka A-Fysitiimi

Fysioterapiaryhmät (aikuiset) ja allasterapiaryhmät (aikuiset) Kauhajoki ja Kurikka A-Fysitiimi

 

FYSIOTERAPIARYHMÄ JA ALLASTERAPIARYHMÄ

Ryhmäterapiat ovat hyvän kuntoutuskäytännön mukaisia ja perustuvat terapeuttien erityisasiantuntemukseen sekä tarpeelliseen yhteistyöhön asiakkaan lähitoimijoiden kanssa. Ryhmäterapiat mahdollistavat asiakkaalle vertaistukea. Ryhmäterapioiden asiakas on aktiivinen toimija.

Ryhmäterapioissa käytettävät menetelmät valitaan asiakkaan yksilöllisen sekä asiakasryhmän tilanteen ja tarpeen mukaan. Ryhmäterapioiden yhtenä tavoitteena on, ettei asiakkaan kuntoutuminen rajoitu vain terapiakäynteihin, vaan ryhmäterapia mahdollistaa myös asiakkaan kuntoutumista omassa arjessaan. Ryhmien ohjaajana toimivat fysioterapeutit, joilla on fysioterapeutin koulutus (AMK) ja pätevyys. Fysioterapeutti on terveydenhuollon laillistettu ammattinimike, jonka myöntää Valvira.

Lähde: Kela

 

Tarvitset kuntoutussuunnitelman 

Näin haet vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen

Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta varten tarvitset kuntoutussuunnitelman, jonka kirjoittaa sinua hoitava lääkäri julkisessa terveydenhuollossa. Keskustele lääkärin kanssa omista kuntoutukseesi liittyvistä toiveistasi ja tavoitteistasi sekä siitä, miten ne sisällytettäisiin arkipäivän toimintaasi. 

Tee hakemus Vaativa lääkinnällinen kuntoutus KU 104 tai kirjautumalla Kelan verkkopalveluun. Jos tarvitset apua hakemuksen teossa, ota yhteyttä meihin tai Kelaan.

Osallistuaksesi A-Fysitiimin yksilöfysioterapia, fysioterapia- tai allasterapiaryhmään, täytä KU 104 hakemuksen kohta 9. terapiat seuraavasti:
Valitse haluamasi terapia, terapian antaja ja toteutuspaikka

Yksilöfysioterapia

 • Fysioterapia Athle Oy / A-Fysitiimi Jalasjärvi, Torikuja 9 61600 JALASJÄRVI
 • Fysioterapia Athle Oy / A-Fysitiimi Kauhajoki, Puistotie 51 61800 KAUHAJOKI

Fysioterapiaryhmä ja allasterapiaryhmä

 • Fysioterapia (ryhmä), Fysioterapia Athle Oy (A-Fysitiimi Kauhajoki), Puistotie 51
 • Allasterapia , Fysioterapia Athle Oy (A-Fysitiimi), Virkistysuimala Virkku, Urheilutie 3, 61800 Kauhajoki
 • Allasterapia, Fysioterapia Athle Oy (A-Fysitiimi), Kurikan uimahalli Molskis, Seurapuistikko 4, 61300 Kurikka

Liitä hakemukseen

 • kuntoutussuunnitelmalomake KU207
 • lääkärinlausunto B SV 7
Kelan kuntoutuspäätös

Saatuamme kuntoutuspäätöksesi, olemme sinuun yhteydessä kahden viikon kuluessa. Jos sinulla on jo vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätös, ja haluat osallistua fysioterapia- tai allasterapiaryhmäämme, ota meihin yhteyttä puhelimitse 040 411 5381 tai sähköpostilla info@a-fysitiimi.fi

Fysioterapia- ja allasterapiaryhmien aloitus

Me A-Fysitiimillä kokoamme ryhmät, ja ilmoitamme kuntoutujille ryhmän käynnistymisen ajankohdan. Pyrimme tekemään tämän mahdollisimman nopeasti kuntoutuspäätöksien saavuttua. 

 


Fysioterapia- ja allasterapiaryhmät

 

Fysioterapia

Fysioterapiassa ohjataan mm. asiakkaan

 • psykomotorista kehittymistä
 • eriytyneitä liikkeitä
 • liikkumista
 • asiakkaan toimintakykyä ylläpitäviä ja mahdollistavia toimintoja.

Fysioterapian ryhmäkoot

 • 2–4 asiakasta, kun asiakkaat ovat 4–17-vuotiaita
 • 3–5 asiakasta, kun asiakkaat ovat 18-vuotiaita tai sitä vanhempia
Allasterapia

Allasterapia on fysioterapiaa, jota toteutetaan altaassa kahden fysioterapeutin ohjaamana. Allasterapiassa hyödynnetään veden kannattelua ja vastusta sekä veden hydrostaattista painetta, josta voi olla apua turvotuksen ja kivun vähentämisessä.

Allasterapiassa ohjataan mm. asiakkaan

 • liikkuvuutta, tasapainoa ja koordinaatiota
 • lihasvoimaa ja -hallintaa
 • aerobista kuntoa
 • kävelyä

Allasterapian ryhmäkoot

 • 3–6 asiakasta, kun asiakkaat ovat 4–17-vuotiaita
 • 3–8 asiakasta, kun asiakkaat ovat 18-vuotiaita tai sitä vanhempia